PreLaboral
 
 

PRELABORAL
Potenciem les capacitats per a la inserció laboral

El Servei Prelaboral de la Fundació Joia és un servei social, complementari dels existents actualment a la Xarxa Social i Sanitària, subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Aquest servei està dirigit a la intervenció en persones amb trastorns de salut mental, per tal de procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una integració laboral.

 

prelaboral

 
 

SANTS-MONTJÜIC * Avinguda Josep Tarradellas, 19-21 * 08029 Barcelona * TEL 93 285 55 06
GRÀCIA * c/ Indústria, 50, * 08025 Barcelona * TEL 93 210 24 19
SANT MARTÍ * Gran Via de les Corts Catalanes, 997 * 08020 Barcelona * TEL 93 303 50 97