Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si estàs d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant.

Política de Qualitat

Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre que va iniciar la seva activitat a l’any 1983 i que en l’actualitat ofereix serveis d’inserció en salut mental a través dels seus 11 serveis, ubicats a Barcelona ciutat, i a la seva àrea metropolitana.

Treballem cada dia per motivar, definir i donar a conèixer les capacitats de les persones afectades per trastorns de salut mental. Volem aconseguir la total normalització en els processos d'inserció social i laboral en salut mental. Generem itineraris d'èxit per a cada persona usuària analitzant les seves capacitats i la seva demanda. Generem oportunitats d'inclusió social a la comunitat, i oportunitats de treball dins i fora del mercat protegit, donant suport constant a la persona treballadora i a l'empresa contractant. Treballem per poder multiplicar les oportunitats d'inclusió social com a part del projecte de vida de les persones usuàries.

Volem aconseguir una societat sensibilitzada i conscienciada envers els trastorns de salut mental desenvolupant línies d'actuació on promocionem la salut mental per modificar l'estigma i els prejudicis que es generen a la societat envers a les persones amb trastorns de salut mental.

Som una organització que aposta per la transparència, que dóna compta a la societat en les seves activitats, resultats en les persones que atén i en la gestió dels recursos econòmics.

La Fundació està implicada en la innovació i el treball en xarxa amb els diferents agents socials, que asseguren l'èxit en els nostres serveis i projectes.

Totes les persones professionals de Fundació Joia tenen al seu abast les últimes tecnologies, cosa que ens permet treballar de forma integrada i cohesionada entre totes les àrees i serveis.

Facilitem la formació i la promoció dels/les nostres professionals per garantir l'excel·lència en la nostra tasca. Implantem mesures de conciliació de la vida familiar i laboral per als professionals per incidir en el seu benestar per mantenir i assegurar un elevat compromís professional.

L’àmbit d’actuació de la Fundació és Catalunya, i preferentment Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana.

La Fundació Joia és un referent:

 • En la recuperació i insercioó social i laboral de les persones amb trastorns de salut mental, pels sistemes de gestió de la qualitat, i de manera significativa pels bons resultats d’inserció que assoleixen els seus serveis.
 • En la personalització de la intervenció amb una diversitat de programes i serveis que permet oferir itineraris adaptats a les necessitats de cada persona.
 • En l’àmbit de la innovació professsional permanent en la implantació de noves accions d’inclusió laboral i social.
 • En la integració de l’acció sanitària i l’acció social en salut mental i en el treball conjunt amb els Centres de Salut Mental.
 • En el desenvolupament de programes i serveis dirigits a joves.

 Els eixos estratègics fonamentals de la Fundació Joia que han definit la seva actuació són:

 • La implementació de circuits coordinats de serveis que abordin la recuperació i la inserció social i laboral treballant conjuntament amb els serveis ambulatoris de salut mental.
 • Personalitzar la intervenció a les singularitats de cada persona en el seu cicle vital.
 • Trencar les barreres d’accés als processos de recuperació que encara existeixen, especialment a les persones joves, oferint el suport utilitzant espais comunitaris (centres cívics, espais joves).
 • Construir una relació propera i de confiança amb les empreses perquè es generin oprtunitats d’inserció laboral.
 • Comunicar de manera molt proactiva les capacitats de les persones amb trastorns de salut mental pe normalitzar la situació i reduir l’estigma.

La Direcció de la Fundació Joia assumeix el compromís amb la qualitat, entesa com el resultat d'una correcta i eficaç gestió dels processos que intervenen en la realització dels serveis d'inserció laboral, Rehabilitació comunitària i Prelaboral.

La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat constitueix una decisió estratègica per la nostra organització, per a ser considerada i reconeguda com una organització eficient i eficaç en la seva tasca pels nostres clients i usuaris.

La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat és un element diferenciador per a:

 • L'administració pública perquè consideri a la Fundació Joia una entitat col·laboradora amb capacitat tècnica demostrada per a afrontar els reptes de la inserció de les persones amb trastorns de salut mental.
 • Els serveis sanitaris i sociosanitaris que deriven als Serveis d'inserció laboral, Rehabilitació comunitària i Prelaboral de la Fundació Joia confiant en la capacitat tècnica per a portar endavant els processos d'inserció de les persones usuàries.
 • Els usuaris als quals els prestem el servei perquè assegura l'orientació als processos i la millora contínua d'aquests, té en compte la satisfacció de les seves necessitats i assegura la seva participació en el procés de millora.
 • Les empreses que col·laboren amb la Fundació Joia en el procés d'inserció laboral perquè té en compte la satisfacció de les seves necessitats i assegura la seva participació en el procés de millora.

Des de la Fundació Joia encoratgem al personal intern a que participi i s'involucri en la implantació i manteniment del sistema de gestió de la qualitat. Estem convençudes que aquest sistema redundarà en una millora de la qualitat dels serveis d'inserció laboral, Rehabilitació comunitària i Prelaboral, en l'augment de la satisfacció dels nostres clients i en assolir la finalitat de la fundació joia que és la integració social i laboral de les persones amb trastorns mentals.

La Direcció de la Fundació Joia és conscient de ser la màxima responsable d'aquest fi, facilitant els mitjans i els recursos que estiguin al seu abast i siguin necessaris per al bon funcionament del sistema i la consecució dels objectius.

La Direcció
Gener-2019

On estem?

c/ Bac de Roda, 149
T. 93 303 50 97


Avinguda Josep
Tarradellas, 19-21
T. 93 289 24 30


c/ Indústria, 50
T. 93 210 24 19

Contacte

Oficines Centrals
T. 93 452 04 67


Horari d'atenció
DL-DJ 8.00-13.00h i 14.00-17.00h
DV: 8.00-14.00h
Clubs Socials de DL a DV de 14.30 a 19.30h


joia@fundaciojoia.org

delegacioprotecciodades@fundaciojoia.org