Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si estàs d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant.

Mesures Alternatives

Recordem que quan la teva empresa, per motius excepcionals, té més de 50 persones treballadores i actualment no pot respondre a la Llei General de Discapacitat (LGD), ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat que acrediti que l’empresa en aquests moments no pot complir amb el 2% de persones treballadores amb discapacitat a la plantilla, exigit per la Llei.

Aquest Certificat d’Excepcionalitat és el que permet a les empreses el compliment de la legislació mitjançant les anomenades Mesures Alternatives. És a dir, es tracta d’una autorització dels serveis públics d’ocupació perquè les empreses puguin acollir-se al compliment de la Llei LGD mitjançants les Mesures Alternatives que a continuació detallem.

Segons el Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, detalla al seu article 2 les següents Mesures Alternatives, que les empreses hauran aplicar per al compliment de la Llei General de Persones amb Discapacitat (LGD) amb l’obligació de contractació de persones amb discapacitat.

Les Mesures Alternatives són de quatre tipologies d’accions, amb requisit de la seva actualització anual i que permeten a la teva empresa obtenir en vigor el Certificat d’Excepcionalitat.

 

Joia cmyk positivo cortoMesura Alternativa Donació o Acció de Patrocini 

Una donació econòmica a una fundació d'inserció laboral de naturalesa com Fundació Joia per al desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i creació d’oportunitats laborals per a persones amb discapacitat i trastorns en salut mental i la seva integració al mercat laboral.

La donació econòmica computa com a creació de posicions laborals a favor de persones amb el Certificat de Discapacitat (art. 2.3 R.D 364/2005). La donació econòmica com a mesura alternativa o acció de patrocini s’ha de destinar a una fundació que desenvolupi les accions d’inserció laboral i de creació d’oportunitats laborals de persones amb discapacitat. La quantitat econòmica en donació haurà de correspondre mínimament a l’equivalent de l’1,5 de l’IPREM anual per a cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota de la quota estipulada per Llei LGD, el 2%.

A Fundació Joia et podem assessorar i ajudar-te a tramitar la donació o acció de patrocini a la nostra Fundació, com a entitat especialitzada al desenvolupament de la inserció laboral i social de persones amb discapacitat i trastorns en salut mental.

 

logo apunts

Mesura Alternativa Contracte amb Centre Especial Treball (CET) per a subministrament

Es contempla com el contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball (CET), o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primes, maquinària, béns d’equipament o diversos béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat de la empresa que opti per a aquesta mesura alternativa, la qual computa com a creació de posicions laborals a favor de persones amb el Certificat de Discapacitat (art. 2.3 R.D 364/2005).

L’import anual de contractes mercantils amb una persona amb Certificat de Discapacitat, ha de computar tres vegades l’IPREM anual per a cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota de la quota estipulada per la Llei LGD, el 2%.

A Apunts, com a Centre Especial de Treball de Fundació Joia, t’oferim serveis d’arts gràfiques i missatgeria mitjançant la nostra cadena de valor social i sota els criteris de la Responsabilitat Social Empresarial.

 

logo apunts

Mesura Alternativa Contracte amb Centre Especial Treball (CET) per a la prestació de serveis

Es contempla com el contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball (CET), o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

L’import anual de contractes mercantils amb una persona amb Certificat de Discapacitat, ha de computar tres vegades l’IPREM anual per a cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota de la quota estipulada per la Llei LGD, el 2%.

 

logo apuntsMesura Alternativa als Implants

A Apunts i Fundació Joia no treballem amb implants laborals, però oferim una alternativa, i són els nostres serveis d’Apunts ubicats a les instal·lacions de la teva empresa oferint-te un servei personalitzat. [Veure Clients]

Aquesta mesura permet construir un implant laboral segons la llei, prèvia subscripció amb centre especial de treball. La constitució d’un implant laboral computa com a creació de posicions laborals a favor de persones amb el Certificat de Discapacitat (art. 2.3 R.D 364/2005). L’import anual de les contractacions mercantils amb els centres especials de treball ha de computar tres vegades l’IPREM anual per a cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota de la quota estipulada per la Llei LGD, el 2%.

 

On estem?

c/ Bac de Roda, 149
T. 93 303 50 97


Avinguda Josep
Tarradellas, 19-21
T. 93 289 24 30


c/ Indústria, 50
T. 93 210 24 19

Contacte

Oficines Centrals
T. 93 452 04 67


Horari d'atenció
DL-DJ 8.00-13.00h i 14.00-17.00h
DV: 8.00-14.00h
Clubs Socials de DL a DV de 14.30 a 19.30h


joia@fundaciojoia.org

delegacioprotecciodades@fundaciojoia.org