Page 1 - Revista Joia Hivern 2020
P. 1

Fotografi a: Sabor©JoanCabacés            magazine

        salut mental

           NÚM. 32 — HIVERN 2020

     EFECTES EMOCIONALS


     DE LA PANDÈMIA EN INFANTS:


     QUINS SÓN I COM DETECTAR-LOS

     REPORTATGE     SOL·LICITAR                                 AGNÈS


     L’INGRÉS


     MÍNIM VITAL,                            “   MARQUÈS


                                         CREC QUE TOTHOM CONEIX ALGÚ
     UNA CURSA                               AMB TRASTORN DE SALUT MENTAL,


     D’OBSTACLES                                I QUE SI ALGÚ NO HO SAP
                                             ÉS PERQUÈ NO
                                            LI HO HAN EXPLICAT ”


     REPORTATGE EL TELETREBALL AL TERCER SECTOR SOCIAL, D'UTOPIA A REALITAT
   1   2   3   4   5   6