LLEI GENERAL DE LA DISCAPACITAT (LGD)
 

lgd joia

El compliment de la Llei General de la Discapacitat (LGD), antiga LISMI, no es redueix només a oferir un lloc de treball i obtenir bonificacions en termes econòmics. És una acció de responsabilitat social que va més enllà en molts altres àmbits. Contractar a persones amb discapacitat també significa expansió, innovació, guanyar en productivitat, fidelització, reputació empresarial, inclusiva i diversa, orgull de pertinença, bon clima laboral, experiències de creixement professional i personal… una demostració d’ #InclusionMakers pel canvi social que es necessita.

o

CALCULA EL 2% DE LA TEVA EMPRESA

.

SERVEI I ACoMPANYAMENT ESPECIALITZAT EN LGD

T’oferim el recolzament i l’ajuda que la teva empresa necessita per adoptar plenament la Llei General de la Discapacitat. Contacta amb nosaltres i analitzarem la teva situació per assessorar-te gratuïtament i recomanar-te els serveis més adequats.

SAPS QUÈ DIU
LA LGD SOBRE LES EMPRESES

si us plau accepta les cookies per veure el video

Segons la Llei General dels Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social (Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de novembre), aquelles empreses públiques i privades que contractin a 50 o més persones treballadores (cómput total de treballadores) per llei, es veuran obligades a que, com a mínim, el 2% de la seva plantilla disposi d’un certificat de discapacitat (33% discapacitat igual o superior estipulat).

O lgd joia 2

LA REFERÈNCIA DEL 2%

T’ajudem a incorporar a la teva organització aquelles persones amb discapacitat en salut mental més adequades als diferents perfils laborals. Disposem del servei gratuït d’inserció laboral Itínere, estem en col·laboració amb el Departament de Treball, i també formem part del programa SIOAS, que treballa la inserció laboral de persones amb discapacitat per malestar en salut mental.

O certificat

CERTIFICAT D’EXCEPCIoNALITAT 

La LGD preveu situacions d’excepcionalitat que s’acrediten mitjançant un document per demostrar que la teva empresa no pot cobrir la quota de reserva del 2%. En aquesta situació, la llei ampara l’organització a accedir a mesures alternatives que equivalen al compliment de la quota del 2%. Des de la Fundació Joia t’ajudem en el camí d’aconseguir aquest certificat si la teva empresa ho necessita. 

O mesures alternatives

MESURES ALTERNATIVES

Un cop l’empresa disposa del Certificat d’Excepcionalitat, ja està autoritzada per complir amb la LGD a través de les opcions alternatives que la mateixa llei contempla. Les mesures proposades per la legislació son de quatre àmbits diferents i totes tenen un caràcter de revisió anual.

Donació o Patrocini
Fer un donatiu o arribar a un acord de patrocini amb una fundació que desenvolupa accions d’inserció laboral per a persones amb discapacitat, computa com a creació de posicions laborals. Per tant, esdevé com una mesura alternativa prevista per la llei sempre i quan l’aportació econòmica correspongui a l’equivalent del 1’5 de l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora que s’ha deixat de contractar per sota d’aquest 2% que estableix la quota. 
A la Fundació Joia, com a entitat experta en la inserció laboral i social de persones amb discapacitat i trastorns de salut mental, t’ajudem a dur a terme tots els passos per aplicar aquesta mesura.
Contracte amb un CET - Subministrament
 
Una altra de les mesures alternatives és el contracte amb el nostre centre especial de treball Apunts o amb un autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primes, maquinària, béns d’equipaments o diversos béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%.

Contracte amb un CET - Prestació de serveis
Una altra de les Mesures Alternatives és el contracte amb el nostre centre especial de treball Apunts o amb un autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%. 

En aquest apartat aprofitem per recordar-te que des del nostre CET, Apunts, t’oferim serveis d’arts gràfiques i missatgeria mitjançant la cadena de valor i sota criteris de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Implants
Des d’Apunts i la Fundació Joia no treballem amb implants laborals, però t’oferim els serveis d’Apunts ubicats a la instal·lació de la teva empresa oferint un servei més personalitzat. Això ens permet crear un implant laboral establert segons la llei prèvia de contractació a un CET. 
Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%.