PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL

Prevencio salut mental 1 Fundacio Joia

Des de la Fundació Joia oferim diferents programes i activitats que vetllen per l’estabilitat del benestar emocional de les persones. Un servei de prevenció personalitzat i professional que cuida eficaçment la salut mental de tots els equips de la teva empresa.

O imatge coaching bitacola

COACHING BITÀCLA EMPRESES

Utilitzem el coaching social per assegurar el benestar laboral i de salut mental de les persones. 
 

O imatge mental health for all fundacio joia

PRoGRAMA MENTAL HEALTH FOR ALL (MH4A)

Fem sessions grupals per detectar mancances en el benestar emocional i respondre amb eines per una correcta autogestió de la salut mental.

O imatge talks and trainings

TALKS & TRAININGS

Oferim un servei de formació i traspàs de coneixements sobre salut mental a les organitzacions.