O logo apunts

CET APUNTS, LA NOSTRA EMPRESA D'ECONOMIA SOCIAL

Des de Fundació Joia gestionem la nostra propia empresa d'arts gràfiques i missatgeria a través d'una cadena de valor social sostenible i eficient. Un Centre Especial de Treball (CET) format per més de 120 persones, el 75% de les quals tenen certificat de discapacitat per trastorns de salut mental. 

O imatge la nostra aportacio fundacio joia

LA NOSTRA APORTACIÓ

Des del nostre web pots conèixer en qualsevol moment qui som, com som i quins son els nostres objectius, així com tota la informació relativa a la seu social, fonaments, serveis i història de la Fundació Joia.

O imatge dels ods

Global Compact

En tota estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), accions de col·laboració i itineraris sociolaborals, contemplem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per potenciar encara més la sensibilització i conscienciació en salut mental a través de l’acció social. Durant tota la nostra trajectòria, hem col·laborat amb empreses compromeses en treballar per aconseguir el món que desitgem.

O imatge

CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Som una entitat compromesa amb la promoció de la salut mental. Posem atenció en els col·lectius de persones afectades per trastorns de salut mental. Actualment a la nostra organització treballen més de 77 professionals que han patit o tenen risc d’exclusió per aquestes circumstàncies.

O imatge equitat de genere fundacio joia

EQUITAT DE GÈNERE

La nostra plantilla té un alt nivell de paritat de gènere. El 47,6% son dones i el 66’6% dels càrrecs estratègics de la Fundació estan ocupats per dones. A més, desenvolupem i implementem Plans d’Igualtat d’Oportunitats i de perspectiva de gènere.

IMPACTE SCIAL

imatge principal impacte social fundacio joia

Les xifres avalen el nostre impacte social. Més de 2000 persones ateses i més de 900 reinsercions durant l’any 2022. Un gran camí recorregut i un camí encara molt extens per recórrer.