Donació o Patrocini

Fer un donatiu o arribar a un acord de patrocini amb una fundació que desenvolupa accions d’inserció laboral per a persones amb discapacitat, computa com a creació de posicions laborals. Per tant, esdevé com una mesura alternativa prevista per la llei sempre i quan l’aportació econòmica correspongui a l’equivalent del 1’5 de l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora que s’ha deixat de contractar per sota d’aquest 2% que estableix la quota.

A la Fundació Joia, com a entitat experta en la inserció laboral i social de persones amb discapacitat i trastorns de salut mental, t’ajudem a dur a terme tots els passos per aplicar aquesta mesura.
Contracte amb un CET - Subministrament

Una altra de les mesures alternatives és el contracte amb un Centre Especial de Treball (CET) o amb un autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primes, maquinària, béns d’equipaments o diversos béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%.
Contracte amb un CET - Prestació de serveis

Una altra de les Mesures Alternatives és el contracte amb un Centre Especial de Treball (CET) o amb un autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa.

Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%. 

En aquest apartat aprofitem per recordar-te que des del nostre CET, Apunts, t’oferim serveis d’arts gràfiques i missatgeria mitjançant la cadena de valor i sota criteris de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
Implants

Des d’Apunts i la Fundació Joia no treballem amb implants laborals, però t’oferim els serveis d’Apunts ubicats a la instal·lació de la teva empresa oferint un servei més personalitzat. Això ens permet crear un implant laboral establert segons la llei prèvia de contractació a un CET. 

Aquesta mesura serà efectiva sempre i quan superi en tres el l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per cada persona treballadora amb Certificat de Discapacitat que s’ha deixat de contractar per sota la quota del 2%.